Privacybeleid Stichting Happy Smile

Sinds 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

Stichting Happy Smile, gevestigd aan de Herenstreek 130, 7885 AV, Nieuw-Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Kantooradres / Contactgegevens

Charles Darwinstraat 5
7825 AB Emmen
Telefoonnummer: +31 6 433 68 000
Website: https://www.stichtinghappysmile.com

H. de Jong is functionaris gegevensbescherming van Stichting Happy Smile. Hij is te bereiken via e-mail adres info(at)stichtinghappysmile.com

Uw gegevens

Stichting Happy Smile respecteert de privacy van al haar contacten en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door uw verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij vragen om uw persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, mobiel telefoonnummer, wie van het gezin heeft een ziekte of beperking, ziektebeeld of mate van de beperking, degene nog onder behandeling staat en zo ja, waar, is er sprake van een dieet en of u eerder een evenement hebt meegemaakt bij Stichting Happy Smile. Deze gegevens gebruiken wij om te kunnen beoordelen of uw gezin tot onze doelgroep behoort. Deze gegevens worden in een beschermde doch versleutelde omgeving gevraagd en zijn daarna slechts toegankelijk voor enkele vrijwilligers van Stichting Happy Smile. Valt uw aanvraag niet binnen onze doelgroep dan worden de door u verstrekte gegevens direct vernietigd. Behoort uw aanvraag wel tot onze doelgroep en wordt u als gezin uitgenodigd en bent u op de uitnodiging ingegaan dan worden de gevraagde gegevens maximaal drie jaar bewaard voor statistische doeleinden. Na maximaal drie jaar worden alle door u verstrekte gegevens vernietigd.

Niet gebruikt voor andere doeleinden

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Daarnaast worden uw persoonsgegevens door ons niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Uw rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

U heeft een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door Stichting Happy Smile kunt controleren. Deze rechten zijn:

  • Het recht op informatie
  • Het recht op inzage
  • Het recht op verbetering
  • Het recht op aanvulling
  • Het recht op verwijdering of afscherming

Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken. Uw rechten gebruikt u door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het bestuur van Stichting Happy Smile.

Stichting Happy Smile
t.a.v.
functionaris gegevensbescherming
Charles Darwinstraat 5
7825 AB Emmen

Links naar websites van derden

Stichting Happy Smile is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn. Wij willen u adviseren het privacybeleid te lezen van de website die u via onze website bezoekt. Stichting Happy Smile kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

Google Analytics

De website van Stichting Happy Smile (www.stichtinghappysmile.com) maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Informatie over uw bezoek zal enkel worden gebruikt ter analyse en verbetering van onze website. Ook informatie die u eventueel achterlaat zal enkel gebruikt worden ter verbetering van onze site en dienstverlening.

Aanmelden

Alléén gezinnen met een ernstig ziek kind of een kind met een ernstige beperking komen in aanmerking voor één van onze evenementen. Als gezin bent u altijd welkom op de Happy Smile Familiedag die jaarlijks in september georganiseerd wordt. Aan een opgave kunnen geen rechten worden ontleent.

Te gast als VIP

De diverse VIP-dagen worden georganiseerd door Stichting Happy Smile tijdens evenementen op het TT Circuit te Assen, maar ook op andere evenementen in Nederland, België en Duitsland. De evenementen op het TT Circuit vinden plaats in de Happy Smile VIP-box. De gezinnen zitten altijd op de eerste rang tijdens bijvoorbeeld de WK Superbike, Dutch TT, Jack’s Racing Day, IDM Superbike en andere afwisselende evenementen. Naast de races, die te volgen zijn vanaf ons VIP-balkon, vindt er veelal een zogeheten paddock-tour en een ‘Meet and Greet’ plaats met één of meerdere coureurs.

Ben jij onze VIP-gast op een circuit in Nederland, België of Duitsland?