Privacybeleid Stichting Happy Smile

Sinds 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

Stichting Happy Smile, gevestigd aan de Zuring 79, 7891 DT te Klazienaveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Kantooradres / Contactgegevens

Charles Darwinstraat 5
7825 AB Emmen
Telefoonnummer: +31 6 433 68 000
Website: https://www.stichtinghappysmile.com

H. de Jong is functionaris gegevensbescherming van Stichting Happy Smile. Hij is te bereiken via e-mail adres info(at)stichtinghappysmile.com

Uw gegevens

Stichting Happy Smile respecteert de privacy van al haar contacten en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door uw verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij vragen om uw persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, mobiel telefoonnummer, wie van het gezin heeft een ziekte of beperking, ziektebeeld of mate van de beperking, degene nog onder behandeling staat en zo ja, waar, is er sprake van een dieet en of u eerder een evenement hebt meegemaakt bij Stichting Happy Smile. Deze gegevens gebruiken wij om te kunnen beoordelen of uw gezin tot onze doelgroep behoort. Deze gegevens worden in een beschermde doch versleutelde omgeving gevraagd en zijn daarna slechts toegankelijk voor enkele vrijwilligers van Stichting Happy Smile. Valt uw aanvraag niet binnen onze doelgroep dan worden de door u verstrekte gegevens direct vernietigd. Behoort uw aanvraag wel tot onze doelgroep en wordt u als gezin uitgenodigd en bent u op de uitnodiging ingegaan dan worden de gevraagde gegevens maximaal vijf jaren bewaard voor statistische doeleinden. Na vijf jaren worden alle door u verstrekte gegevens vernietigd.

Niet gebruikt voor andere doeleinden

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Daarnaast worden uw persoonsgegevens door ons niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Uw rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

U heeft een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door Stichting Happy Smile kunt controleren. Deze rechten zijn:

  • Het recht op informatie
  • Het recht op inzage
  • Het recht op verbetering
  • Het recht op aanvulling
  • Het recht op verwijdering of afscherming

Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken. Uw rechten gebruikt u door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het bestuur van Stichting Happy Smile.

Stichting Happy Smile
t.a.v.
functionaris gegevensbescherming
Charles Darwinstraat 5
7825 AB Emmen

Links naar websites van derden

Stichting Happy Smile is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn. Wij willen u adviseren het privacybeleid te lezen van de website die u via onze website bezoekt. Stichting Happy Smile kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

Aanmelden

Alléén gezinnen met een ernstig ziek kind of een kind met een ernstige beperking komen in aanmerking voor één van onze evenementen. Als gezin bent u altijd welkom op de Happy Smile Familiedag die jaarlijks in september georganiseerd wordt. Aan een opgave kunnen geen rechten worden ontleent.

Te gast als VIP

De diverse VIP-dagen worden georganiseerd door Stichting Happy Smile tijdens evenementen op het TT Circuit te Assen, maar ook op andere evenementen in Nederland, België en Duitsland. De evenementen op het TT Circuit vinden plaats in de Happy Smile VIP-box. De gezinnen zitten altijd op de eerste rang tijdens bijvoorbeeld de Dutch TT, WK Superbike, de GAMMA Racing Day, IDM Superbike, DTM en Hankook Finale Races en andere afwisselende evenementen. Naast de races, die te volgen zijn vanaf ons VIP-balkon, vindt er veelal een zogeheten paddock-tour en een ‘Meet and Greet’ plaats met één of meerdere coureurs.

Beleef een dag of weekend als VIP-gast op een circuit in Nederland, Duitsland of België