Schenkingen

Als u als particulier of bedrijf een gift geeft, dan is er sprake van vrijgevigheid. Er is geen tegenprestatie aan verbonden. De gift moet aan een (culturele) ANBI of een zogeheten steunstichting zijn. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor een algemeen belang ofwel niet commerciële inzet. Ook mag de instelling met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk hebben De gift is vrijgesteld van BTW. Stichting Happy Smile is aangemerkt als ANBI stichting.

Wilt u Stichting Happy Smile financieel ondersteunen?  Elke gift is welkom, hoe groot of klein ook. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL45 RABO 0103594760 t.n.v. Stichting Happy Smile.

Contact informatie

Stichting Happy Smile
Herenstreek 130,
7885 AV, Nieuw-Dordrecht

Kantooradres
Charles Darwinstraat 5
7825 AB Emmen
Telefoonnr: 06-43368000

Ben jij onze VIP-gast op een circuit in Nederland, België of Duitsland?