Algemene Voorwaarden Stichting Happy Smile

Aanmelden voor een evenement

 • De aanmelding voor een evenement kan uitsluitend via de website middels het aanmeldingsformulier.
 • Alléén gezinnen met een ernstig ziek kind of een kind met een ernstige beperking komen in aanmerking voor één van onze evenementen.
 • Een aanmelding is voorlopig, dat wil zeggen dat aan een aanmelding geen rechten ontleent kunnen en mogen worden.
 • Circa drie weken voor aanvang van het evenement geven wij bericht of uw gezin wel of niet is uitgenodigd.
 • Een gezin is pas toegelaten tot een evenement wanneer er toegangstickets op naam naar desbetreffende gezinsleden zijn gemaild.
 • Indien u geen uitnodiging ontvangt voor dit evenement is één van onderstaande redenen op u van toepassing:
 • a. U bent voorgaande edities van dit evenement al eens te gast geweest, of
  b. U bent dit seizoen waarschijnlijk eerder te gast geweest op een van onze andere evenementen, of
  c. De leeftijdsgrens voor toelating tot onze evenementen overstijgt de gestelde maximale leeftijd van 24 jaar, of
  d. Vanwege het grote aantal aanmeldingen hebben wij een keuze moeten maken door middel van loting. Het kan daarom zijn dat u niet bent ingeloot voor dit evenement.
 • Toegang tot een evenement kan uitsluitend door middel van het tonen van het toegangsticket. Bij zoekraken van dit ticket wordt bij de entree gevraagd om een legitimatie ten einde te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk een toegangsticket aan desbetreffende persoon is verstrekt.
 • Bij een groot aantal aanmeldingen voor een evenement is het uitgangspunt dat gezinnen die nog nooit op desbetreffend evenement zijn geweest voorrang hebben.
 • Het is slechts éénmaal mogelijk om te gast te zijn tijdens een IDM weekend. Indien u reeds een keer te gast bent geweest met uw gezin is opgave voor een tweede keer IDM weekend niet meer mogelijk!
 • Elk gezin is ook welkom op de jaarlijkse Happy Smile Familiedag die in september georganiseerd wordt in Emmen.
 • Een evenement is toegankelijk voor het ernstig zieke kind of kind met een ernstige beperking en de overige gezinsleden in de eerste lijn (vader, moeder, broer en/of zus) of leden van het gezin welke dezelfde adresgegevens hebben (samengesteld gezin).
 • Wanneer door omstandigheden een ander lid van de familie of het gezinsnetwerk zorg draag voor de begeleiding van het zieke kind, dient dit vooraf duidelijk aangegeven en overlegt te worden.
 • Als een bepaald gezinslid of -leden onverhoopt niet naar het betreffende evenement kan komen, betekent dit niet dat de ‘lege’ plekken ingenomen kunnen worden door andere familieleden dan wel vrienden of relaties.
 • Een aanmelding voor een evenement houdt automatisch in dat men akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden.

Toegang tot het evenement

 • De toegang tot het evenement is altijd gratis. Het gezin draagt uitsluitend zelf de kosten voor het vervoer naar en van het evenement. Daar waar een overnachting inbegrepen is bij het evenement wordt ook daar geen vergoeding voor gevraagd.
 • Toegang tot het evenement kan uitsluitend wanneer u een geldig toegangsticket per mail hebt ontvangen.
 • De volgende gegevens staan vermeld op het document:

  Naam evenement

  Datum evenement
  Naam bezoeker
  QR-code
 • Een toegangsticket is persoonlijk en niet overdraagbaar zonder overleg.
 • Vanaf het moment dat het toegangsticket aan de bezoeker is gemaild, is de bezoeker verantwoordelijk voor het toegangsticket. Stichting Happy Smile kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of zoekraken van het ticket.

Het bijwonen van een evenement

 • Het bijwonen van een evenement is uitsluitend op eigen risico. U dient zelf zorg te dragen voor een goede verzekering.
 • Stichting Happy Smile heeft geen enkele aansprakelijkheid voor schade zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen en/of materiële schade.
 • Het gezin ontvangt tijdens een evenement één of meerdere maaltijden. In verband hiermee vragen wij om bij de aanmelding duidelijk aan te geven of er sprake is van een dieet of van een allergie/overgevoeligheid/dieet van één of meerdere gezinsleden.

Privacy

 • Stichting Happy Smile verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoongevens.
 • Tijdens een evenement worden er diverse foto’s gemaakt. Deze foto’s worden geplaatst op de Facebookpagina van Stichting Happy Smile. Deze foto’s kunt u vrij van rechten downloaden.
 • Wanneer u geen foto’s waarop u of één van uw gezinsleden duidelijk herkenbaar geplaatst wilt hebben op onze Facebookpagina, dient u dit voorafgaand aan te geven.

Annuleren

 • Stichting Happy Smile behoudt zich het recht voor een evenement te annuleren bij te weinig aanmeldingen of bij een annulering van het evenement door de organisatie van desbetreffend evenement. Het toegangsbewijs zal dan als ongeldig aangemerkt worden.
 • Wanneer een gezin door overmacht niet (meer) in staat is het evenement te bezoeken dan kan er geannuleerd worden. De verkregen toegangstickets worden dan ongeldig gemaakt. Via de website komen de plaatsen weer beschikbaar voor anderen.

Aanmelden

Alléén gezinnen met een ernstig ziek kind of een kind met een ernstige beperking komen in aanmerking voor één van onze evenementen. Als gezin bent u altijd welkom op de Happy Smile Familiedag die jaarlijks in september georganiseerd wordt. Aan een opgave kunnen geen rechten worden ontleent.

Overige evenementen

Beleef een dag of weekend als VIP-gast op een circuit in Nederland, Duitsland of België