Algemene Voorwaarden Stichting Happy Smile

Aanmelden voor een evenement

 • De aanmelding voor een evenement kan uitsluitend via de website middels het aanmeldingsformulier.
 • Aanmelden of vragen over een aanmelding via sociale media (Facebook, Twitter, Messenger e.d.) of telefonisch nemen wij niet in behandeling.
 • Alléén volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
 • LET OP! Verzend het formulier met een laptop of PC, Android gestuurde apparaten als tablets en telefoons geven geen garantie dat het formulier daadwerkelijk is verzonden.
 • Aanmelding kan uitsluiten door een volwassen handelingsbekwaam persoon verricht worden.
 • Alléén gezinnen met een ernstig ziek kind of een kind met een ernstige beperking komen in aanmerking voor één van onze evenementen.
 • Aandoeningen en/of stoornissen in welke vorm dan ook vallen niet onder onze doelstelling.
 • Een aanmelding is voorlopig, dat wil zeggen dat aan een aanmelding geen rechten ontleent kunnen en mogen worden.
 • Circa twee tot drie weken voor aanvang van het evenement geven wij bericht of uw gezin is uitgenodigd. Check hiertoe ook uw spambox. Het komt namelijk wel eens voor dat e-mail door een spamfilter in de spambox of map ongewenst e-mail wordt geparkeerd. Een gezin is pas toegelaten tot een evenement wanneer de bevestigings- e-mail op naam naar de opgegeven contactpersoon zijn gemaild.
 • Stichting Happy Smile stelt het op prijs dat u de uitnodiging per e-mail aan ons bevestigd middels een beantwoording, een zogeheten reply oftewel een ontvangstbevestiging.
 • Indien u geen uitnodiging ontvangt voor een evenement waarvoor u zich heeft aangemeld kan één van onderstaande redenen op u van toepassing zijn:
 • a. Uw aanmelding kunnen wij niet plaatsen in onze doelstelling ‘ernstig ziek’ , dan wel ‘ernstig beperkt’ of
  b. U bent voorgaande editie(s) van het evenement al eens te gast geweest, of

  c. U bent waarschijnlijk eerder te gast geweest op één van onze andere evenementen, of
  d. De leeftijdsgrens voor toelating tot onze evenementen overstijgt de gestelde maximale leeftijd van 21 jaar, of
  e. Vanwege het grote aantal aanmeldingen hebben wij een keuze moeten maken door middel van loting. Het kan daarom zijn dat u niet bent ingeloot voor dit evenement.
 • Toegang tot een evenement kan uitsluitend door middel van het tonen van de bevestigings e-mail. Bij zoekraken van deze e-mail kan bij de entree gevraagd worden om een legitimatie ten einde te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk toegang aan desbetreffende persoon is verstrekt.
 • Bij een groot aantal aanmeldingen voor een evenement is het uitgangspunt dat gezinnen die nog nooit te gast zijn geweest ten alle tijden voorrang hebben.
 • Het is slechts éénmaal mogelijk om te gast te zijn tijdens een IDM weekend in het buitenland. Indien u reeds een keer te gast bent geweest met uw gezin is opgave voor een tweede keer IDM weekend niet meer mogelijk!
 • Elk gezin dat ooit te gast is geweest bij Stichting Happy Smile is welkom op de jaarlijkse Happy Smile Familiedag die medio september georganiseerd wordt in Emmen. (aanmelden is t.z.t. wel noodzakelijk!)
 • Een evenement is toegankelijk voor het ernstig zieke kind of kind met een ernstige beperking en de overige gezinsleden in de eerste lijn (vader, moeder, broer en/of zus) of leden van het gezin welke dezelfde adresgegevens hebben (samengesteld gezin).
 • Wanneer door omstandigheden een ander lid van de familie of het gezinsnetwerk zorg draag voor de begeleiding van het zieke kind, dient dit vooraf duidelijk aangegeven en overlegt te worden.
 • Als een bepaald gezinslid (of -leden van het gezin) onverhoopt niet naar het betreffende evenement kan komen, betekent dit niet dat de ‘lege’ plekken ingenomen kunnen worden door andere familieleden of door ooms, tantes, opa’s of oma’s, buren, vrienden of relaties e.d.
 • Indien u verstek laat gaan zonder afmelding en/of grondige reden. Een uitnodiging heeft bemachtigd met onjuist verstrekte gegevens, dan zullen wij de gemaakt kosten zoals tickets, catering etc, etc, aan u factureren.

Toegang tot het evenement

 • De toegang tot het evenement is altijd gratis. Het gezin draagt uitsluitend zelf de kosten voor het vervoer naar en van het evenement. Daar waar een overnachting inbegrepen is bij het evenement wordt ook daar geen vergoeding voor gevraagd.
 • Toegang tot het evenement kan uitsluitend wanneer u een bevestigings- e-mail hebt ontvangen.
 • De volgende gegevens staan vermeld op het document:

  Naam evenement

  Datum evenement
  Naam contactpersoon en/of bezoeker(s)
 • De toegang (bevestigings- e-mail) is persoonlijk en niet overdraagbaar zonder overleg.
 • Vanaf het moment dat de bevestigings- e-mail aan de bezoeker is gemaild, is de bezoeker verantwoordelijk voor het toegangsticket. Stichting Happy Smile kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of zoekraken van de bevestigings- e-mail.

Het bijwonen van een evenement

 • Het bijwonen van een evenement is uitsluitend op eigen risico. U dient zelf zorg te dragen voor een goede verzekering.
 • Stichting Happy Smile heeft geen enkele aansprakelijkheid voor schade zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen en/of materiële schade.
 • Het gezin ontvangt tijdens een evenement één of meerdere maaltijden. In verband hiermee vragen wij om bij de aanmelding duidelijk aan te geven of er sprake is van een dieet of van een allergie/overgevoeligheid/dieet van één of meerdere gezinsleden.

Annuleren

 • Stichting Happy Smile behoudt zich het recht voor een evenement te annuleren bij te weinig aanmeldingen of bij een annulering van het evenement door de organisatie van desbetreffend evenement. Het toegangsbewijs zal dan als ongeldig aangemerkt worden.
 • Wanneer een gezin door overmacht niet (meer) in staat is het evenement te bezoeken dan kan er geannuleerd worden. De verkregen toegang worden dan ongeldig gemaakt. Via de website komen de plaatsen weer beschikbaar voor anderen.

Aanmelden

Alléén gezinnen met een ernstig ziek kind of een kind met een ernstige beperking komen in aanmerking voor één van onze evenementen. Als gezin bent u altijd welkom op de Happy Smile Familiedag die jaarlijks in september georganiseerd wordt. Aan een opgave kunnen geen rechten worden ontleent.

Te gast als VIP

De diverse VIP-dagen worden georganiseerd door Stichting Happy Smile tijdens evenementen op het TT Circuit te Assen, maar ook op andere evenementen in Nederland, België en Duitsland. De evenementen op het TT Circuit vinden plaats in de Happy Smile VIP-box. De gezinnen zitten altijd op de eerste rang tijdens bijvoorbeeld de Dutch TT, WK Superbike, de Jack’s Racing Day, IDM Superbike, DTM en Hankook Finale Races en andere afwisselende evenementen. Naast de races, die te volgen zijn vanaf ons VIP-balkon, vindt er veelal een zogeheten paddock-tour en een ‘Meet and Greet’ plaats met één of meerdere coureurs.

Like Stichting Happy Smile op Facebook en blijf op de hoogte!