Gegevens Stichting Happy Smile

Een onbezorgde dag of weekend als VIP

GEGEVENS STICHTING HAPPY SMILE

Naam v/d Stichting: Stichting Happy Smile
Adres: Herenstreek 130
Postcode en woonplaats: 7885 AV, Nieuw-Dordrecht
Telefoonnummer: 06-43368000
E-mail adres: info@stichtinghappysmile.com
RSIN: 851566911
Beloningsbeleid: Er worden geen beloningen uitgedeeld
Beleidsplan: Beleidsplan 2015-2023
Jaarverslag: Jaarverslag 2021-2022
Doelstelling v/d Stichting: Het organiseren en uitvoeren van ontspanningsactiviteiten ten behoeve van gezinnen met een ernstig ‘chronisch’ ziek kind(eren).

BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter: A. Prins
Penningmeester: T. Rolink
Secretaris: H. de Jong
Bestuurslid: A. Witvoet
Bestuurslid: J. Siebring
Bestuurslid: B. Kalker