ANBI-status Stichting Happy Smile

Stichting Happy Smile heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de Belastingdienst ons erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI is een waarborg dat de besteding van donaties en onze boekhouding goed gecontroleerd wordt. Daarnaast geeft deze ANBI beschikking u de mogelijkheid om uw donaties aan onze stichting van uw belasting af te trekken.

Stichting Happy Smile tracht haar doel te verwezenlijken door het aanbieden van ontspanningsactiviteiten. De stichting beoogt het algemeen nut en beoogt niet het maken van winst.

Gegevens Stichting Happy Smile

Naam stichting Stichting Happy Smile
Adres Herenstreek 130
Postcode en plaats 7885 AV, Nieuw-Dordrecht
Telefoonnummer 06-43368000
E-mailadres info@stichtinghappysmile.com
RSIN 851566911
Beloningsbeleid Er worden geen beloningen uitgedeeld
Beleidsplan Beleidsplan 2015 – 2023
Jaarverslag Jaarverslag 2021
Doelomschrijving stichting Het organiseren en uitvoeren van ontspanningsactiviteiten ten behoeve van gezinnen met een ernstig ‘chronisch’ ziek kind(eren).
Bestuurssamenstelling
Voorzitter A. Prins
Penningmeester T. Rolink
Secretaris H. de Jong
Bestuurslid A. Witvoet
Bestuurslid J. Siebring
Bestuurslid B. Kalker

Informatie ANBI

De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is voor behouden van de ANBI-beschikking/status.

Goed doel

Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Ben jij onze VIP-gast op een circuit in Nederland, België of Duitsland?