ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Happy Smile heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de Belastingdienst ons erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI

De ANBI status is een waarborg dat de besteding van donaties en onze boekhouding goed gecontroleerd wordt. Daarnaast geeft deze ANBI beschikking u de mogelijkheid om uw donaties aan onze stichting van uw belasting af te trekken.

 

Als u als particulier of bedrijf een gift geeft, dan is er sprake van vrijgevigheid. Er is geen tegenprestatie aan verbonden. De gift moet aan een (culturele) ANBI of een zogeheten steunstichting zijn. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor een algemeen belang ofwel niet commerciële inzet. Ook mag de instelling met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk hebben De gift is vrijgesteld van BTW. Stichting Happy Smile is aangemerkt als ANBI stichting.

SCHENKINGEN

Wilt u Stichting Happy Smile financieel ondersteunen?  Elke gift is welkom, hoe groot of klein ook.

 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL45 RABO 0103594760 t.n.v. Stichting Happy Smile.